Posted by admin On October - 10 - 2015 Comments Off

Każdy z nas dawno temu odejdzie. Nie da się tego ani przewidzieć ani zaplanować. Zgon traktuje każdego człowieka, nie ma tu znaczenia czy jest to bamber, górnik czy jednostka realizująca się w innym rzemiośle. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Ewidentnie taki zasiłek przynależy się rodzinie umarłego, a szczegółowo mówiąc osobie, jaka pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tu dom pogrzebowy. Jeżeli wydatki pogrzebu zostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wtenczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek żałobny. Wysokość takiego zasiłku nie może przekraczać wyznaczonej sumy. W wypadku, gdy wydatki pogrzebu pokrywane są przez firmy, organizacje lub osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, udokumentowanym wydatkom, nie przekraczającym niemniej jednak wyznaczonej ustawowo kwoty. W wypadku niedostarczenia niezbędnych zaświadczeń niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Powinniśmy w związku z tym zaznajomić się z informacjami o tym, jakie zaświadczenia dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu.

Comments are closed.