Posted by admin On August - 25 - 2015 Comments Off

Nie tylko olej kuchenny perfekcyjny do smażenia jest stosowany w odmianie oleistej cieczy. Wielokrotnie powtarza się temat dotyczący motoryzacji. Poruszany temat dotyczy w głównej mierze wymiany oleju silnikowego. Czym będzie taki olej silnikowy? Na pewno jest to nadzwyczaj istotny składnik użytkowany w silnikach. Gruntowniej powiadając jest to nic innego jak szczególny czynnik smarujący chroniący przed zatarciem napędu – oto oleje motul. Jakim sposobem widać nie tylko w kuchni używane pozostają oleiste ciecze. Oleje wykorzystywane w motoryzacji są syntetyczne lub półsyntetyczne. Takie oleje maja bardzo porządne właściwości. Są wyposażone w składniki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i inne. Na pewno gwarantują stosowną smarowność. Niektóre z nich obniżają temperaturę krzepnięcia. Takie oleje stosowane są za pomocą frakcji destylacji ropy naftowej. Jak widać olej to nie tylko składnik użytkowany do smażenia placków ziemniaczanych czy kotletów schabowych, jednak również do konserwacji silnika samochodowego. Co prawda obydwa te składniki totalnie różnią się od siebie.

Comments are closed.