Posted by admin On November - 18 - 2015 Comments Off

Będąc sprawcą wypadku w niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa będzie zdołała żądać od nas zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc chroni nas przed płaceniem za szkody, które wyrządziliśmy i wypada o tym nie zapominać. Spieniężone poszkodowanemu naprawienie szkody z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy naumyślnie oraz wprawnie. W owym czasie też nie ma co czekać na Generali samochód zastępczy. Też w przypadku, kiedy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa może pragnąć zwrotu kwoty, jaką spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, kiedy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy także, czemu pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeśli taka jazda nieodzowna była, bowiem staraliśmy się uratować czyjeś istnienie, tężyznę fizyczną bądź mienie, czy też kiedy ścigaliśmy osobę, która właśnie popełniła przestępstwo, ubezpieczający nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego rannemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga należyte Jak zgłosić szkodę w Liberty. Jeżeli zostaliśmy ranni w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Musimy pamiętać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody materialne jak i te na zdrowiu. I nie powinniśmy wyłącznie jechać samochodem, który uległ wypadkowi – wtedy warto wypełnić AXA Direct zgłoszenie szkody. Oc obejmuje też szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z wehikułu, a także załadunku i rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy jednak nie zapominać, że to na nas leży obowiązek pokazania powstałych krzywd i ich wymiarów.

Comments are closed.