Posted by admin On May - 15 - 2015 Comments Off

Każdy jeden dach – bez baczenia na jego typ – jest wielopłaszczyznowy z konstrukcji nośnej i z pokrycia – materiały izolacyjne. Do przeprowadzenia pokrycia użytkowane są przeróżnego typu materiały – ich dobór jest podyktowany różnorodnymi przesłankami, m. in. wymogami klimatycznymi miejsca, w jakim znajduje się dany obiekt oraz stylem w jakim został on wzniesiony. Mogą to być dla przykładu słoma, łupek, gont, blacha, papa czy nylon dekarski bądź też folia budowlana. Co się natomiast tyczy konstrukcji nośnych, to wyróżnia się w tym zakresie parę opcji – żelbetonową, stalową, z belek drewnianych lub ewentualnie z drewna klejonego. Dach, aby we dobry sposób spełniał swoją rolę wymaga stosownych zabezpieczeń, wobec tego również zadbać należy o jego uszczelnianie. W tym celu użytkowane są różnorodne rozwiązania i materiały typu membrany dachowe – takie jak chociażby niesłychanie legendarne izolacje celulozowe. Dach nie może być skłonny na grzyby oraz na pleśń, poza tym ma chronić cały budynek przed zatopieniem, musi mieć wiatroizolacje. Tu zaś z bezcenną pomocą przychodzą membrany dachowe. Membrana jest dość specyficznym materiałem, który składa się z dwóch warstw.

Comments are closed.