Posted by admin On August - 12 - 2015 Comments Off

Podziału kotłów wolno dokonać biorąc pod uwagę rozmaite aspekty i elementy. Najważniejszy podział kotłów dotyczy rodzaju paliwa, z jakiego wytwarzana zostaje energia, oraz tak w sposób wybitnie ogólny rozróżnia się: kotły na paliwa gazowe oraz olejowe, kotły na paliwa stałe i kotły wielopaliwowe. Niezależnie od typu i typu kotła, są dwie podstawowe sprawy, o których wypada nie zapominać. Pierwszą z nich jest oszczędność energii, drugą natomiast troska o środowisko, jakie stanowi wspólne dobro nas wszystkich. W kotłach na paliwa gazowe i olejowe produktem, z którego wytwarza się energię może być na przykład gaz ziemny, olej opałowy czy również oleje roślinne. W kotłach, w których energia chemiczna zamieniana na ciepło wywodzi się z paliw ciągle korzystających z naszej oferty, użytkuje się na przykład zrębki, pelety czy też inną biomasę – materiały hydrauliczne i instalacje. Z kolei kotły wielopaliwowe charakteryzują się tym, że może zachodzić w nich równoczesne spalanie zarówno paliw gazowych oraz olejowych jak oraz paliw ciągle korzystających z naszej oferty. Istnieją też inne podziały kotłów. Na przykład kotły środkowego ocieplania podzielone mogą być zewzględu na temperaturę spalin.

Comments are closed.