Posted by admin On January - 2 - 2016 Comments Off

Religia od początku wojowała z grzechem. Jeżeli można przez to rozumieć każdego człowieka, bowiem jakikolwiek popełnia w swoim życiu błędy, każde grzechy, to religia przez naukę walczy z każdym człowiekiem, a powiadać prościej z jego dążnościami, słabościami, z jego uległością – oto sklep różaniec. Religia a grzech to niesłychanie ważna kwestia. Nie ulega kwestii, że każda religia jest usprawiedliwiona przez kanon konkretnych działań możliwości i zakazów, których przynależy się trzymać. Chrześcijaństwo na regule życia Jezusa, ale także i jego wszelkich poprzedników, jest zastosowane jako szczegół przykładu. Religia oraz dewocjonalia daje taki przykład wielu ludziom, którzy są zanadto skłonni do grzechu. Nie są w stanie powstrzymać się od kłamstwa, oszustwa, od kradzieży, od pychy czy zazdrości. Wypróbuj różaniec drewniany sklep. Ewidentnie religia wybitnie przyzwoicie daje do wydedukowania, że nie tylko człowiek egzystujący w pełnej czystości, bez grzechu jest niemało wart, jednak także taki, który w głównej mierze będzie spostrzegał wagę własnych przekroczeń, będzie ich żałował, lecz także je odpokutuje, znacznie więcej ich nie czyniąc, przyrzekając poprawę.

Comments are closed.